Disclaimer

Hoewel wij grote zorg besteden aan de opmaak en inhoud van deze website, kan het onverhoopt voorkomen dat u onjuistheden op de site aantreft. Wij aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid. De bezoeker kan aan deze onjuistheden geen rechten ontlenen.

Op alle leveringen en diensten van Bluemonkey zijn de 'Algemene voorwaarden Bluemonkey' van toepassing. Een kopie hiervan kunt u downloaden op deze site.

Bluemonkey houdt rekening met uw privacy conform de van kracht zijnde wetgeving. Zodoende zullen wij vertrouwelijk omgaan met uw gegevens en deze niet ter beschikking stellen aan derden.

Alle publicaties van Bluemonkey zijn beschermd op basis van internationaal auteursrecht. Alle rechten zijn derhalve voorbehouden. Niets uit de schriftelijke en digitale uitgaven mag op enigerlei wijze vermenigvuldigd worden zonder nadrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Bluemonkey.

Bluemonkey kan cookies toepassen om u als gebruiker makkelijker te herkennen en navigatie door de diensten te vereenvoudigen. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u het ontvangen van cookies blokkeren in uw browser.

Bluemonkey is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27243265.